FIRST LINE, MASKOUSKAYA

The Zialionaluzhskaya line shall be 17.2km long and consist of 14 stations, including Slutski Gastinets (corner of Kizhevatova Street and Korzhenevskogo Street), Nemarshanski Sad (corner of Kizhevatova Street and Osipovichskaya Street), Aerodromnaya (are the area of late Minsk-1 airport), Kavalskaya Slabada (corner of Zhukovskogo Street and Voronianskogo Street), Vakzalnaya, Ploshcha Francishka Bagushevicha, Yubileinaya Ploshcha. Phase I includes four stations: Kavalskaya Slabada, Vakzalnaya, Ploshcha Francishka Bagushevicha, Yubileinaya Ploshcha.

PROJECTS COMPLETED AND IN PROGRESS:

MINSK METRO
1ST LINE

(Moskovskaya, 15 stations)

MINSK METRO
2ND LINE

(Avtozavodskaua, 14 stations)

MINSK METRO
3RD LINE

(under construction)